Regler for utdeling av straffepils i OFK!

 §1 –  1 straffepils gis for følgende: 

 • Ikke gi beskjed om at du ikke kommer på trening.
 • For sen ankomst til OFK-avtale uten å ha sagt fra til trenere eller ledelsen. Tidsfrist for å gi beskjed er 1,5 time før avtalt oppmøte.

§2 –  6 straffepils gis for følgende:

 • Glemt igjen utstyr med klubbens logo.
 • Glemt utstyr til kamp
 • Glemt å bytte i din utstyrsuke når du borteblir eller møtt men glemt ditt ansvar.

§3 –  6 straffepils gis for følgende:

 • Gult kort for munnbruk/usportslig opptreden

§4 –  24 straffepils gis for følgende:

 • Rødt kort for munnbruk/usportslig opptreden (taklinger etc. for å redde laget regnes ikke med)

§5 –  24 straffepils gis for følgende:

 • Særskilt grove brudd på folkeskikk og oppførsel som i særs grad bryter med OFK`s ånd.

§6 – XX straffepils gis for følgende:

 • Alle forsømmelser som ikke er nevnt i §§ 1-5 faller under §6. Antall pils varierer etter forsømmelsens alvorlighetsgrad.

Grovhet:

Straffepilsansvarlige skal vurdere hvert tilfelles grovhet. Det vil si at forsentkomming som i utgangspunktet gir 1 pils. Kan bli vurdert til å være «grov forsentkomming». Straffepilsansvarlige vil da kunne øke straffen inntil 6 ganger utfra en totalvurdering.

Sakens art og grovhet vil også bli vurdert i forbindelse med brudd på §2.

Andre regler:

– Det oppfordres til å tyste på medspillere – da dette er til fellesskapets beste. Det kan vise seg straffbart å tilbakeholde informasjon fra straffepilsansvarlige jf. §6.

– Det er tillatt å klage på tildelt straffepils. Enhver klage må fremlegges i skriftlig form innen 2 uker etter pilsen er offentliggjort på nett. Et avslag på en eventuell klage kan medføre økning i pilsreaksjon, avhengig av hvor mye tid straffepils-ansvarlig har måttet bruke på saken.

– Alle spillere i OFK har også mulighet til å melde ifra om saker de mener det er hensiktsmessig at straffepilsansvarlig vurderer. De pålegges da bevisbyrden og må selv føre sak mot den anklagede spiller. straffepilsansvarlige vil etter noe tid komme med dom i saken.

Minner om forskrift om straffepilsansvarliges sitteplasser som ligger under fanen OFK klagesaker/sykdom.

Pilsen som samles inn vil fremme det sosiale velværet i OFK.

Annonser

OFK – Klagesaker/Sykdom

 

 1. Vi ønsker å innføre et nytt system for sakførsel dersom en juveler skulle ønske å føre sak mot en annen juvel. Det vi ønsker å endre er at saken ikke lenger bare må være skriftlig. Fra og med dette brevet går ut, vil det være mulig å ønske at saken føres for dommer i en rettsak. Hvis en slik situasjon skulle oppstå i løpet av året, sender anklagende juvel inn hva han ønsker den aktuelle juvelen skal anklages for og hvorvidt han ønsker en rettsak på dette. Hvis straffepilsansvarlige ser saken som verdt å prøve i en rettsak vil dato for rettsaken, sted for rettsaken og lokale bli oppnevnt for saksøkende og tiltalt juvel.

 

Gangen i rettsaken vil være følgende. Dersom en rettsak skulle oppstått vil både Straffepilsansvarlig, vara-straffepilsansvarlig og en oppnevnt «lekdommer»(varierer fra sak til sak) være dommere i saken. Hver «advokat vil få legge frem sin side av saken. Og underveis i prosedyrene og etterpå vil dommerne ha muligheten til å stille spørsmål til de to. Både anklagende juvel og tiltalt juvel har selv bevisbyrden i saken. Og må selv presentere eventuelle vitner. Straffeutmåling og skyldspørsmål vil dommerne ta seg av etter begge juvelene er ferdige med sine sluttprosedyrer og anser seg som ferdig argumentert.

Dom vil foreligge samme dag som rettsaken, og med stor sannsynlighet ikke veldig lenge etter de forlater lokalet for å diskutere evt. dom og skyldspørsmål.

 

Straffepilsansvarlige har også muligheten til å fungere som anklagende juvel i forskjellige saker. Dersom Straffepilsansvarlig eller vara-straffepilsansvarlig er anklagende juvel i saken. Vil den resterende straffepils ansvarlig fungere som dommer, med en eller to lekdommere avhengig av sakens alvorlighetsgrad. Hvordan rettsaken foregår, sett bort ifra dette være helt lik.

 

Fra tidligere år har det vært vanlig med en saksomkostning som betales etter jobben som blir lagt ned av straffepilsansvarlige i slike saker. Vi ønsker at dette skal være et velsmurt system som ingen skal tenke seg om to ganger før de benytter. Det vil si, vi kommer ikke til å etterspørre store saksomkostninger. Men dersom man skulle tape saken eller selv bli ilagt bot som anklagende juvel vil man komme til å måtte betale saksomkostninger på inntil to(2) straffepils av merket Tuborg 0,5. Dette vil heller ikke gå spesifikt til de straffepilsansvarlige, men være til glede for fellesskapet da de tilfaller nettopp fellesskapet ved neste straffepilsseremoni.

 

 1. Vi velger også å innføre «betinget pils» dette er en mild straff som blir gitt i tilfeller der vi ser en juvel er veldig uheldig. Eller ved at brudd på reglementet er gjentatt x3. For å bruke Jon som eksempel i saken. Jon kom for sent tre ganger, og mottar derfor en betinget pils som en liten ekstra pisk på pung. Dersom straffepilsansvarlige ser en BETYDLIG fremgang hos vedkommende vil denne pilsen etter ett tidsrom på 4-7 måneder bli fjernet.

Dersom man er rammet av sykdom f.eks. kyssesyken. Forventes fortsatt at vedkommende rammet, møter til sin respektive utstyrs-uke eller sørger for bytting. Dette på grunn av at det er særs vanskelig for straffepilsansvarlig og følge med på hvem som til en hver tid er syk, og hvem som ikke er det.

Forskrift om straffepilsansvarliges sitteplasser: For at straffepilsansvarlige skal kunne gjennomføre sin jobb med maksimal kvalitet er vi avhengig av å sitte på plasser som gir god sikt til døren. Straffepilsansvarlige har derfor faste plasser i garderobene på Kringsjå og i hjemmegarderoben. På bortekamper vil straffepilsansvarlige selv peke ut plassene de skal benytte under garderobeoppholdet. Dersom juveler ikke retter seg etter dette vil det medføre en bot på inntil seks(6) straffepils.

Mvh Eirik Andersen og Morten Høgblad

Straffepilsansvarlig

Annonser

Liste over straffepils OFK.

Oppdatert liste over straffepils i OFK 31.08.18

Spiller Straffepils Anmerkninger
 Einar  6  Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p) Pådro seg i alvorlig skade midt i sesong (3p)
Eirik Andersen  14   Kom for sent(1p)Kom for sent(1p) kom for sent (1p) kom for sent (1p) Ikke gitt beskjed om at han ikke kommer på trening eller kamp etter sommeren 5x2p (10p)
Morten Høgblad  13  Utstyr(6p)Kom for sent(1p) Kom for sent(1p)x3 Glemt medisinskri (5p) Rabatt for utstyr (-2p)
Håkon  10  Ikke levert profil innen fristen (8p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)
Anders Iversøn Standeren  11  Kom for sent(1p)Kom for sent(1p) Glemt drakt til kamp, får to ekstra pils for å ha hengt ut Mo for å glemme shorts uken før, for så å glemme drakt selv (7p) Kom for sent (1p) Kom for sent (1p)
Erik Aspaas  4 -Kom for sent(1p) Kom for sent (1p) Kom for sent (1p) Kom for sent (1p)
Fredrik Hvarnes  37  Satte seg bevisst og med overlegg på straffepilsansvarliges plass 09.01. Denne plassen er avgjørende for at straffepilsansvarlige skal få utført sin jobb. (5p) Dom(15p)Kom for sent(1p) Glemt hele draktsettet til kamp: Strømper (5p) Shorts (5p) Drakt (5p) Kom for sent (1p)
Mathias Krafft  6  Kom for sent(1p) Kom for sent(1p)Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p)
Jarle Nilsen 3  Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p)
 Egzon  17  Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Gult for usportslig opptreden(6p) Tok ferie midt i sesong (5p)
TK  7  Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p) Ikke sagt ifra om at han ikke kom på trening (3p)Kom for sent(1p)
Gustav Heldal 4 Diverse (2p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)
Kjetil G Evensen  8  Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p)
 Marius  6  Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Sluttet på laget midt i sesong (3p)
Endre Solberg 20 Straffepils ansvarlig har pr 31.08.2018 så mange forsentkomminger på Endre at det ikke orkes å telle opp (20p)
Jonas Røise 13  Valgte å droppe trening for å henge med utenforstående(3p)Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Tok ferie midt i sesong (5p)Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p)
Karl Felix Krafft  9 Pådratt seg strekk under trening med andre klubber en OFK. Pils vil bli gitt når straffepilsansvarlige ser skadens varighet. – dom (4p)Kom for sent(1p) Kom for sent(1p)Kom for sent(1p) (Kom for sent (1p) Kom for sent (1p)
Erling  6  Kom for sent(1p)Kom for sent(4p-grov)Kom for sent(1p)
Petter Tørdal  12  div. saker(4p) Dårlig oppmøte(3p) Lovet comeback, ble ikke noe av(5p)
Christoffer Karlsen  4  Kom for sent(1p)Kom for sent(1p) Kom for sent (1p) Kom for sent (1p)
John Ivar Strand  15 Innblandet i utstyrsskandale i uke 1. (7p) Vestene dukket ikke opp på trening (8p-grov)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)
 Martin Berge 5 Diverse saker (3p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p)

 

Lars  8  Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Unødvendig gult kort (2p)Unødvendig gult kort (2p)
Teo Louisa  5 Kom for sent(1p)Kom for sent(1p) Sluttet midt i sesong (3p)
Mo 9 Ikke sagt i fra om at han ikke kommer på trening (2p) Kom for sent(1p) Glemt shorts på kamp (5p) For seint til kamp (1p)
Damon  9  Glemte strymps til kamp(6p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)
Mats  12  Kom for sent(1p)Kom for sent(1p) ikke god grunn for å droppe trening 4*(2p), drøye snaps (3p)
Runar Ødegård 24  Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p) Dom i snikesak(18p)Kom for sent(1p) Blotting (2p)
 Nicolai  8  Ikke levert profil innen fristen(8p)
 Ole Petter Bømark  11  Kom for sent(1p) Kom for sent(1p) Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p) Teater fremfor trening (2p)Kom for sent(1p)
Petter

 

 

 

Frankeh

Totalt 324 pils

6

 

 

 

2

 Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)Kom for sent(1p)

 

 

Saksomkonstninger for nyregistrering (2p)

 

Eirik Andersen og Morten Høgblad

Straffepilsansvarlig

 

Annonser