OFK – Klagesaker/Sykdom

 

  1. Vi ønsker å innføre et nytt system for sakførsel dersom en juveler skulle ønske å føre sak mot en annen juvel. Det vi ønsker å endre er at saken ikke lenger bare må være skriftlig. Fra og med dette brevet går ut, vil det være mulig å ønske at saken føres for dommer i en rettsak. Hvis en slik situasjon skulle oppstå i løpet av året, sender anklagende juvel inn hva han ønsker den aktuelle juvelen skal anklages for og hvorvidt han ønsker en rettsak på dette. Hvis straffepilsansvarlige ser saken som verdt å prøve i en rettsak vil dato for rettsaken, sted for rettsaken og lokale bli oppnevnt for saksøkende og tiltalt juvel.

 

Gangen i rettsaken vil være følgende. Dersom en rettsak skulle oppstått vil både Straffepilsansvarlig, vara-straffepilsansvarlig og en oppnevnt «lekdommer»(varierer fra sak til sak) være dommere i saken. Hver «advokat vil få legge frem sin side av saken. Og underveis i prosedyrene og etterpå vil dommerne ha muligheten til å stille spørsmål til de to. Både anklagende juvel og tiltalt juvel har selv bevisbyrden i saken. Og må selv presentere eventuelle vitner. Straffeutmåling og skyldspørsmål vil dommerne ta seg av etter begge juvelene er ferdige med sine sluttprosedyrer og anser seg som ferdig argumentert.

Dom vil foreligge samme dag som rettsaken, og med stor sannsynlighet ikke veldig lenge etter de forlater lokalet for å diskutere evt. dom og skyldspørsmål.

 

Straffepilsansvarlige har også muligheten til å fungere som anklagende juvel i forskjellige saker. Dersom Straffepilsansvarlig eller vara-straffepilsansvarlig er anklagende juvel i saken. Vil den resterende straffepils ansvarlig fungere som dommer, med en eller to lekdommere avhengig av sakens alvorlighetsgrad. Hvordan rettsaken foregår, sett bort ifra dette være helt lik.

 

Fra tidligere år har det vært vanlig med en saksomkostning som betales etter jobben som blir lagt ned av straffepilsansvarlige i slike saker. Vi ønsker at dette skal være et velsmurt system som ingen skal tenke seg om to ganger før de benytter. Det vil si, vi kommer ikke til å etterspørre store saksomkostninger. Men dersom man skulle tape saken eller selv bli ilagt bot som anklagende juvel vil man komme til å måtte betale saksomkostninger på inntil to(2) straffepils av merket Tuborg 0,5. Dette vil heller ikke gå spesifikt til de straffepilsansvarlige, men være til glede for fellesskapet da de tilfaller nettopp fellesskapet ved neste straffepilsseremoni.

 

  1. Vi velger også å innføre «betinget pils» dette er en mild straff som blir gitt i tilfeller der vi ser en juvel er veldig uheldig. Eller ved at brudd på reglementet er gjentatt x3. For å bruke Jon som eksempel i saken. Jon kom for sent tre ganger, og mottar derfor en betinget pils som en liten ekstra pisk på pung. Dersom straffepilsansvarlige ser en BETYDLIG fremgang hos vedkommende vil denne pilsen etter ett tidsrom på 4-7 måneder bli fjernet.

Dersom man er rammet av sykdom f.eks. kyssesyken. Forventes fortsatt at vedkommende rammet, møter til sin respektive utstyrs-uke eller sørger for bytting. Dette på grunn av at det er særs vanskelig for straffepilsansvarlig og følge med på hvem som til en hver tid er syk, og hvem som ikke er det.

Forskrift om straffepilsansvarliges sitteplasser: For at straffepilsansvarlige skal kunne gjennomføre sin jobb med maksimal kvalitet er vi avhengig av å sitte på plasser som gir god sikt til døren. Straffepilsansvarlige har derfor faste plasser i garderobene på Kringsjå og i hjemmegarderoben. På bortekamper vil straffepilsansvarlige selv peke ut plassene de skal benytte under garderobeoppholdet. Dersom juveler ikke retter seg etter dette vil det medføre en bot på inntil seks(6) straffepils.

Mvh Eirik Andersen og Morten Høgblad

Straffepilsansvarlig

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *