Regler for utdeling av straffepils i OFK!

 §1 –  1 straffepils gis for følgende: 

  • Ikke gi beskjed om at du ikke kommer på trening.
  • For sen ankomst til OFK-avtale uten å ha sagt fra til trenere eller ledelsen. Tidsfrist for å gi beskjed er 1,5 time før avtalt oppmøte.

§2 –  6 straffepils gis for følgende:

  • Glemt igjen utstyr med klubbens logo.
  • Glemt utstyr til kamp
  • Glemt å bytte i din utstyrsuke når du borteblir eller møtt men glemt ditt ansvar.

§3 –  6 straffepils gis for følgende:

  • Gult kort for munnbruk/usportslig opptreden

§4 –  24 straffepils gis for følgende:

  • Rødt kort for munnbruk/usportslig opptreden (taklinger etc. for å redde laget regnes ikke med)

§5 –  24 straffepils gis for følgende:

  • Særskilt grove brudd på folkeskikk og oppførsel som i særs grad bryter med OFK`s ånd.

§6 – XX straffepils gis for følgende:

  • Alle forsømmelser som ikke er nevnt i §§ 1-5 faller under §6. Antall pils varierer etter forsømmelsens alvorlighetsgrad.

Grovhet:

Straffepilsansvarlige skal vurdere hvert tilfelles grovhet. Det vil si at forsentkomming som i utgangspunktet gir 1 pils. Kan bli vurdert til å være «grov forsentkomming». Straffepilsansvarlige vil da kunne øke straffen inntil 6 ganger utfra en totalvurdering.

Sakens art og grovhet vil også bli vurdert i forbindelse med brudd på §2.

Andre regler:

– Det oppfordres til å tyste på medspillere – da dette er til fellesskapets beste. Det kan vise seg straffbart å tilbakeholde informasjon fra straffepilsansvarlige jf. §6.

– Det er tillatt å klage på tildelt straffepils. Enhver klage må fremlegges i skriftlig form innen 2 uker etter pilsen er offentliggjort på nett. Et avslag på en eventuell klage kan medføre økning i pilsreaksjon, avhengig av hvor mye tid straffepils-ansvarlig har måttet bruke på saken.

– Alle spillere i OFK har også mulighet til å melde ifra om saker de mener det er hensiktsmessig at straffepilsansvarlig vurderer. De pålegges da bevisbyrden og må selv føre sak mot den anklagede spiller. straffepilsansvarlige vil etter noe tid komme med dom i saken.

Minner om forskrift om straffepilsansvarliges sitteplasser som ligger under fanen OFK klagesaker/sykdom.

Pilsen som samles inn vil fremme det sosiale velværet i OFK.

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *